Nâng mức miễn giảm thuế TNCN từ 9 lên 11 triệu, người phụ thuộc từ 3,6 lên 4,4 triệu

Nâng mức miễn giảm thuế TNCN từ 9 lên 11 triệu, người phụ thuộc từ 3,6 lên 4,4 triệu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết sẽ điều chỉnh tăng mức miễn trừ thu nhập phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc tăng từ 3,6 lên 4,4 triệu đồng tháng. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng cho kì quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Trước đây, người lao động được miễn thuế TNCN cho bản thân là 108 triệu đồng/năm (trung bình 9 triệu đồng/tháng), kèm theo đó NLĐ còn được miễn giảm thêm người phụ thuộc (con, cha mẹ ruột đã về hưu) với mức là 3,6 triệu đồng/người/tháng. Ví dụ:

  • NLĐ A có mức lương là 15 triệu đồng/tháng, 1 người phụ thuộc, thì mức lương chịu thuế TNCN là 15 – (9+3,6) = 2,4 triệu đồng. Theo bảng tính thuế TNCN thì A sẽ phải đóng thuế TNCN là 120.000đ/tháng với mức lương 15 triệu.
  • Nếu 0 có người phụ thuộc thì lương chịu thuế sẽ là 15 – 9 = 6 triệu đồng. Theo bảng tính thuế TNCN thì A sẽ phải đóng thuế TNCN là 350.000đ/tháng với mức lương 15 triệu.

Lưu ý đây là mức lương chịu thuế TNCN, chưa tính BHXH, BHYT, BHTN. Bảng tính thuế suất TNCN bằng Excel anh em có thể tải trên google.

Khi nâng mức giảm trừ bản thân lên 11 triệu và người phụ thuộc lên 4,4 triệu đồng/tháng, mức thuế TNCN mà A phải đóng sẽ giảm đi khá nhiều, cụ thể như sau:

  • Có 1 người phụ thuộc: Thu nhập chịu thuế = 15 – (11 + 4,4) = -0,4 triệu đồng -> không phải đóng thuế TNCN. Tức là trước đây phải đóng thuế TNCN 120k/tháng thì nay được miễn.
  • 0 có người phụ thuộc: Thu nhập chịu thuế = 15 – 11 = 4 triệu đồng -> Thuế phải đóng là 200k/tháng. Tức là trước đây chịu thuế TNCN 350k/tháng thì nay giảm còn 200k/tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *